Mint Tower Arbitrage Fund

Het is voor particuliere beleggers mogelijk rechtstreeks te beleggen in het Mint Tower Arbitrage Fund.
Neemt u voor de mogelijkheden en voorwaarden contact op met onze afdeling Investor Relations.

Doel van het Fonds

Het doel van het fonds is het realiseren van een stabiel (met kleine maandelijkse uitslagen) jaarlijks rendement van minimaal 5% gemiddeld na kosten over een periode van 3-5 jaar, met aandacht voor kapitaalbehoud en ongeacht de richting van de financiële markten.

Strategie

Het fonds belegt wereldwijd in volatiliteitstrategieën die profiteren van bewegingen op financiële markten. Dit gebeurt met op de effectenbeurs verhandelbare financiële instrumenten zoals, maar niet beperkt tot, aandelen, opties, obligaties en converteerbare obligaties. Hierdoor kan een positief rendement worden behaald in opgaande maar ook in neergaande financiële markten. Dit maakt het Mint Tower Arbitrage Fund een fonds met een ‘All Weather’ benadering.

Volatiliteit

De volatiliteit of volatility is de mate waarin koersen van onderliggende waarden (bijvoorbeeld aandelen, obligaties of indices) bewegen of verwacht worden te bewegen. Een bekende maatstaf om volatiliteit te meten/weer te geven is de VIX Index. De VIX index is een maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de S&P500 index. De koers van de VIX index wordt afgeleid uit opties op deze index. Hieruit wordt vervolgens een gemiddelde berekend van de ingeprijsde volatiliteit voor 30 daags opties op de S&P500 index.

Een volatiliteitsindex geeft een indicatie van de te verwachte waarschijnlijkheid van plotselinge, onverwachte koersbewegingen van een onderliggende waarde. Voor de VIX is dat de S&P500. De VIX wordt in de volksmond ‘angstgraadmeter’ genoemd. Gesteld zou kunnen worden dat de VIX de nervositeit/onzekerheid weerspiegelt die door beleggers wordt ingeprijsd. Hoe hoger de VIX, des te groter de onzekerheid (angst) over de richting van de aandelenkoersen. In onderstaande grafiek wordt de correlatie (samenhang) van de VIX en S&P500 weergegeven. In turbulente periodes schiet de volatiliteitsgraadmeter omhoog en maakt de S&P500 een tegengestelde beweging.

Mint Tower is in staat rendement te realiseren in zowel stijgende als dalende markten.

Kapitaalbehoud

Kapitaalbehoud is voor Mint Tower Capital Management een essentieel onderdeel van het beleggingsbeleid. Bij de uitvoering van dit beleid houdt Mint Tower Capital Management altijd extra aandacht voor kapitaalbehoud onder allerlei marktomstandigheden. Het minimaliseren van risico’s is voor Mint Tower Capital Management belangrijker dan het maximaliseren van rendement.

Toezicht AFM & DNB

Mint Tower Capital Management BV (MTCM BV) heeft een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling (art. 2:65 Wet op het Financieel Toezicht) en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Mint Tower Capital Management is opgenomen in het register van de AFM.

DNB is prudentieel toezichthouder en richt zich op de solide en integere financiële ondernemingen die hun verplichtingen nakomen. De AFM is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Vanuit deze twee verschillende perspectieven werken DNB en de AFM nauw samen bij toetsingen van bestuurders.

MTCM BV heeft de AIFMD vergunning, een Europese richtlijn voor beleggingsinstellingen, verkregen in november 2015. Wij staan hiermee onder toezicht van de AFM en DNB, krachtens de toepasselijke bepalingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). MTCM BV en het door ons beheerde Mint Tower Arbitrage Fund dient te allen tijde te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid van de bestuurders, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en informatieverschaffing aan deelnemers, publiek en toezichthouders.

De voorwaarden en afspraken met betrekking tot het beheer van het Mint Tower Arbitrage Fund zijn tevens vastgelegd in een gedetailleerd en bindend prospectus.

Het risk management team bestaat voor een deel uit voormalig handelaren die zeer ervaren zijn in het doorgronden van onverwachte risico’s.

Risk Management

Risk Management zit in de kern van álle processen bij Mint Tower. Niet alleen bij het analyseren van risico’s in de portefeuilles, maar ook op het gebied van operationele -en compliance risico’s. Het belang van risk management is zwaarwegend binnen Mint Tower. Dit wordt nog eens benadrukt door het feit dat de Chief Risk Officer (CRO) één van de partners en oprichters van het fonds is.

Riskmanagement is een vast onderdeel van het Mint Tower Arbitrage Fund, dit wordt dagelijks op real time basis gedaan. Het is geen controle achteraf, maar een continue monitoring waardoor er een gezonde dynamiek is tussen de portfoliomanagers en risk management. Niet alleen het bewaken van bestaande posities, maar ook het constant testen van de posities onder verschillende marktomstandigheden is een vast onderdeel van het risk proces. Mint Tower Capital Management beschikt hiervoor over verschillende gespecialiseerde systemen waarmee zij (real time) waarderingen, risico’s en onderlinge verbanden van portefeuilles optimaal kan analyseren.

CONTACT

INVESTOR RELATIONS

Head of Investor Relations
Bart Bijmolen

Mint Tower Capital Management

Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
The Netherlands
Tel. +31-(0)20-7977610

Document Center

Klik hier om naar het Document Center te gaan.
Click here for the Document Center Professionals.

Mint Tower Capital Management BV heeft een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling (art. 2:65 Wet op het Financieel Toezicht) en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Mint Tower Capital Management is opgenomen in het register van de AFM.

Mint Tower Capital Management BV has obtained a license as alternative investment fund manager (article 2:65 Financial Supervision Act). It is therefore regulated by the Authority for the Financial Markets (AFM) and the Dutch Central Bank (DNB). Mint Tower is included in the AFM register.