Wilrik Sinia

Wilrik Sinia is partner bij Mint Tower Capital Management en verantwoordelijk voor Risk Management. Hij houdt van de open en transparante werkomgeving bij Mint Tower, en streeft naar eenzelfde transparantie voor investeerders met betrekking tot hun portfolio. Hij vindt het belangrijk dat ook investeerders zélf het lange termijneffect voor hun eigen portefeuille kunnen begrijpen bij de specifiek gekozen strategie van Mint Tower.

Wilrik begon, voorafgaand aan het in 2010 oprichten van Mint Tower Capital Management, in 1995 als stock broker bij Bank Labouchere. Na het afronden van zijn studie als Management Trainee bij ABN AMRO werkte hij er een korte periode als Technisch Analist. Na de opleiding aan de ABN AMRO Academy startte hij als Sales Advisor. Hier hield hij zich onder andere bezig met de herstructurering van lening-portefeuilles en de verkoop van rente-derivaten. In 2000 stapte hij over naar de Convertible Arbitrage desk. Hier concentreerde hij zich onder andere op de rentehandel en werd hij tevens verantwoordelijk voor het Global Swap Book waar alle renterisico’s van de Equity Divisie waren geconcentreerd. In 2003 werd hij Co-Head van de desk en was hij medeverantwoordelijk voor de transformatie van deze afdeling in de Principal Strategies Group, die de handelsposities binnen de Equities divisie beheerde. Na de overname van ABN AMRO heeft Wilrik nog tot aan de start van Mint Tower voor Royal Bank of Scotland gewerkt als Co-Head van de Principal Strategies Group.

Wilrik is afgestudeerd als macro-econoom aan de Erasmus Universiteit, is Chartered Financial Analyst (CFA) en Financial Risk Manager (FRM).